Jaromíra Nováková: Volbou chemického oboru na MU rozhodně nešlápnete vedle

Jaromíra Nováková absolvovala magisterské studium ve specializaci Analytická chemie pod vedením prof. Preislera, kde se věnovala bioanalytické instrumentaci. Tématem její diplomové práce byla kapilární elektroforéza proteinů Bakteriofága 812 s využitím MALDI MS. Nyní pracuje ve firmě TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. v mezinárodní distribuci laboratorní humánní a veterinární diagnostiky, kde zúročuje nabité zkušenosti jak ze studia na univerzitě, tak i ze zahraničního pobytu ve Velké Británii. Přečtěte si její příběh.

11. 10. 2022 Absolvent

Bez popisku

Vystudovala jsem magisterské studium ve specializaci Analytická chemie v roce 2004, kde jsem se věnovala bioanalytické instrumentaci, jako je kapilární elektroforéza, hmotnostní spektrometrie, MALDI a od třetího ročníku jsem se podílela na diplomové práci pod vedením prof. Mgr. Jana Preislera, PhD., který měl neuvěřitelný dar motivovat mladé nadějné vědce. Tématem diplomové práce byla kapilární elektroforéza proteinů Bakteriofága 812 s využitím MALDI MS. Původně jsem uvažovala o studiu biochemie, ale skladba zkušeného vědeckého týmu na analytické chemii mě přesvědčila natolik, že jsme si vybrala právě tento chemický obor. Během studia mě nejvíce nadchla praktická část, kdy si každý student zodpovídá za svůj zvolený projekt, pracuje ve výborně vybavené laboratoři se zkušenými vědci a má veškerou podporu pro úspěšné absolvování studia.

Po dokončení magisterského studia jsem chvilkově uvažovala o dalším studiu PhD., ale spíše mě lákala představa komerční sféry, a tak jsme vycestovala do Velké Británie s představou, že si najdu práci v oboru chemie. Česká republika právě ten rok vstoupila do EU. Představa se nesetkávala s realitou, zvláště když vycestujete „na vlastní pěst“ a vše si musíte shánět sami. Začátky nebyly vůbec jednoduché, protože jsme musela nejdříve zapracovat na zlepšení anglického jazyka, pokud jsem chtěla pobývat a pracovat na území anglicky mluvící země.

O několik měsíců později se mi naskytla příležitost působit ve vědeckém týmu na Imperial College. S příchodem dětí se pracovní možnosti v zahraničí pozměnily a já jsme se na pár let uchýlila do branže businessu. Po návratu do rodné země jsem se opět přiblížila vystudovanému oboru chemie, ale kvůli dětem jsem zůstala blíže domovu a své uplatnění jsme získala v břeclavském Gumotexu na oddělení kvality a věnovala jsme se materiálovému inženýrství v odvětví pryže a plasty. Po několika uplynulých letech praxe jsem zatoužila pracovat opět blíže vědě a vyrazila jsem do mého studentského města Brna, kde jsem se dostala do Mezinárodního centra klinického výzkumu ve FN u sv. Anny v Brně. Nyní se věnuji mezinárodní distribuci laboratorní humánní a veterinární diagnostiky, která má široké uplatnění v mikrobiologických a imunologických laboratořích, kde zúročuji nabyté zkušenosti jak ze studia na Masarykově univerzitě, tak i ze zahraničního pobytu ve Velké Británii.

Pokud bych měla zhodnotit, zda rozhodnutí studovat obor chemie bylo správné, tak můžu bez velkého rozmýšlení tvrdit, že kvalitní studijní připravenost tohoto oboru skýtá nesčetně směrů. Během studia má možnost absolvent disponovat znalostmi z anorganické, analytické, fyzikální, organické, makromolekulární a jaderné chemie a biochemie, ale také by se měl vyznat v základech matematiky, fyziky, výpočetní techniky potřebné pro výkon budoucího povolání. Praktické zkušenosti z laboratoří jsou nedílnou součástí studia oboru chemie, a připraví tak studenty na budoucí volbu povolání v různých odvětvích, jako jsou průmysl, ekologie, zpracování odpadů, farmacie, kosmetika, uplatnění v nanotechnologiích, v oblasti fotografie, zpracování plastů i textilního průmyslu.

Volbou chemického oboru na MU rozhodně nešlápnete vedle😊

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info