Náš výzkum: Vliv sekundárního ledu ve zmraženém lyofilizovaném roztoku NaCl na rozsah agregace methylenové modři

Studie provedená výzkumným týmem doc. Hegera na Ústavu Chemie ve spolupráci se skupinou Environmentální elektronové mikroskopie vedenou doc. Vilémem Nedělou se zabývala zkoumáním struktury mražením-zakoncentrovaného roztoku (MZR) a jeho vlivem na chemické chování látek, konkrétně v této práci, agregaci.

20. 3. 2024 Náš výzkum

Bez popisku

Během mražení roztoků solí vznikají velké krystaly čistého ledu obalené vysoce zakoncentrovaným roztokem (MZR), který sám během dalšího chlazení vykrystalizuje. Struktura tohoto zmrzlého roztoku, tj. rozmístění malinkých krystalků soli, byla sledována elektronovým mikroskopem. Doposud existovala hypotéza, která přisuzovala hlavní vliv na agregaci pouze velkým krystalům ledu. Skupina doc. Hegera však tuto hypotézu vyvrátila, jelikož při stejné velikosti krystalů ledu se agregace drasticky měnila. Tento výzkum, jako první na světě, se úspěšně zaměřil na propojení struktury MZR a agragace, díky tomu dokázal, že záleží na vnitřní (mikroskopické), nikoliv vnější (makroskopické) struktuře ledu.

Veselý, L.; Závacká, K.; Štůsek, R.; Olbert, M.; Neděla, V.; Shalaev, E.; Heger, D. Impact of Secondary Ice in a Frozen NaCl Freeze-Concentrated Solution on the Extent of Methylene Blue Aggregation. International Journal of Pharmaceutics 2024, 650, 123691. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2023.123691.

Plný text publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info