Hlavní směry výzkumu na Ústavu chemie pokrývají všechny základní oblasti chemie. Věnujeme se syntéze, charakterizaci a zkoumání vlastností organických a anorganických sloučenin; látek s potenciálním medicínským využitím, ale i substancí vhodných pro přípravu nových materiálů. Důraz je kladen na studium vztahů mezi strukturou a reaktivitou látek. Kvantově chemické výpočetní metody jsou využívány zejména pro studium vlastností kovových materiálů a slitin. Provádíme špičkový výzkum v oblasti fotochemie a supramolekulární chemie. Vyvíjíme analytické metody s využitím hmotnostní spektrometrie (ICP-MS, MALDI-MS, MS-TOF) pro analýzu vzorků z oblasti živé i neživé přírody. Vlastnosti komplexů kovů s makrocyklickými ligandy i koordinačních polymerů a jejich termodynamika i kinetika jsou studovány pomocí spektrofotometrie a fluorimetrie. Všestranně je využívána rentgenová difrakce monokrystalů, nukleární magnetická resonance a další fyzikálně chemické metody analýzy, separace a charakterizace látek.

Výzkumné skupiny

Přednášky české společnosti chemické

Na Ústavu chemie Masarykovy univerzity probíhají každý první čtvrtek v měsíci přednášky hostů brněnské pobočky České společnosti chemické. Mezi přednášejícími jsou nejen čeští odborníci, ale také zahraniční specialisté a další vědečtí pracovníci. Přednášky probíhají v Univerzitním kampusu v Bohunicích, v pavilonu A11, místnost 132 a program najdete na těchto webových stránkách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info